Konferencja VELUX, UR

10/10/2018

 

 

 

W środę (tj. 10 października br.) w auli Wydziału Rolniczo-Biologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się konferencja dla starostów oraz dyrektorów placówek oświatowych związanych z edukacją zawodową z terenu Polski wschodniej, ukazująca kierunki i dobre praktyki edukacji zawodowej w Polsce i zagranicą oraz możliwości współpracy z Fundacjami VELUX, w tej dziedzinie.

Licznie przybyłych gości powitał dr. hab. prof. UR Wojciech Walat – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Następnie głos na temat współpracy środowisk naukowych z przemysłem zabrał prowadzący całą konferencję prof. dr hab. Czesław Puchalski – Dziekan Wydziału Rolniczo-Biologicznego.

Podczas konferencji swoje wystąpienie miała Pani Krystyna Wróblewska – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, członek Sejmowej Komisji Edukacji, która mówiła o potrzebie zmian i wyznaczaniu nowych kierunków polskiej edukacji zawodowej.

Najważniejszym punktem konferencji był przedstawienie programu Fundacji VELUX, jego zakresu oraz zasad przyznawania grantów przez Dyrektora Programu na Europę Środkową i Wschodnią – Pana Jensa-Jorgena Pedersena. Ponad to przedstawił możliwości współpracy z Fundacjami VELUX przy tworzeniu innowacyjnych kierunków i programów edukacji zawodowej przez podmioty prowadzące lub tworzące nowe kierunki edukacji zawodowej.
Nie mniej ważna była prezentacja przedstawicieli CEE: Tomasza Janika, Dawida Jaworskiego oraz Dawida Krupczaka, przedstawiająca pilotażowy program pn.: Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej im. Św. Franciszka z Asyżu, który jest realizowany przy współpracy Fundacji VELUX z Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym „Dolina Strugu”.
Wszyscy goście zostali zaproszeni przez prof. Puchalskiego na poczęstunek, którym była ekologiczna wołowina wyprodukowana w Dolinie Strugu. Uczestnicy konferencji mieli możliwość wymienić się pomysłami oraz nawiązać kontakt z przedstawicielami Fundacji VELUX.

Dawid Krupczak