Centrum Szkoleniowe Klanza (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów)

Klanza, jako instytucja edukująca nauczycieli i uczniów, dbać będzie o rozwój osobowości i kulturalny naszych uczniów i nauczycieli. Nasi uczniowie podczas praktyk będą korzystać z doświadczeń pedagogów i animatorów tej organizacji.

Praktyki i warsztaty dotyczyć będą zagadnień podejmowania inicjatyw w lokalnych społecznościach, organizowania wydarzeń kulturalnych, sposobów rozwiązywania konfliktów, rozwijania własnej osobowości, kreatywności, budowania pewności siebie, animowania imprez itp.

Specjaliści z Klanzy szczególnie blisko współpracować będą również przy prowadzeniu internatu, by zapewnić najlepsze i bezpieczne środowisko do prawidłowego rozwoju i wzrastania młodych podopiecznych.