Ekologiczna Hodowla Bydła Rasy Galloway w Borówkach

Nasze towarzystwo, jako lider Podkarpackiego Grupy Operacyjnej Spichlerz Zdrowia, rozpoczęło prowadzenie pilotażowej ekologicznej hodowli bydła mięsnego rasy Galloway ( 15 mamek z cielętami które wypasają się na 30 hektarowym pastwisku). Hodowanie tego rodzaju ras w polskich warunkach ma charakter eksperymentalny i promocyjny. W tym przypadku chodzi o rasę bydła mięsnego powstałą w surowych warunkach południowo-wschodniej Szkocji. Bydło to ma łagodny temperament i duże zdolności adaptacyjne do zmiennych warunków środowiskowych, może być utrzymywane przez cały rok na wolnym powietrzu. Mięso ma strukturę marmurkową, cechuje się małą ilością cholesterolu, jest soczyste, delikatne i smaczne. Uczniowie będą poznawać metodykę hodowli ekstensywnej w niewielkich stadach, modę na lokalność, przygotowanie do sprzedaży mięsa wprost u źródła, przygotowanie do kontaktu z konsumentem, metody kontrolowania procesów, tworzenie sieci partnerów, znaczenie wiarygodności, organizację linii technologicznej.