Klaster Agroturystyczny Doliny Strugu

Praktyki organizowane przez Klaster Agroturystyczny Doliny Strugu umożliwią naszym uczniom zaznajomienie się z osiągnięciami i ofertą wypracowaną przez gospodarstwa agroturystyczne zrzeszone w klastrze. Umiejętności te pozwolą na uatrakcyjnienie oferty żywieniowej w tworzonych przez uczniów gospodarstwach agroturystycznych.