Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie

Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna to pierwszy w Europie Wschodniej po roku 1990 prywatny podmiot, który od początku zaangażował ponad 3 000 mieszkańców do utworzenia niezależnego podmiotu, który przełamał monopol w telekomunikacji. OST na terenie swojego działania doprowadziła wiejskie tereny Doliny Strugu do największego w Polsce dostępu do Internetu. Aktualnie informatycy tej firmy zajmują się zastosowaniami technologii blockchain w zarządzaniu przedsięwzięciami gospodarczymi. Firma ta umożliwi uczniom naszej szkoły praktyki, które zapoznają ich z najnowszymi technologiami i przykładami wdrożenia ich do ekologicznych gospodarstw rolnych.