Ośrodek Upraw Ekologicznych – Chmielnik Pole

Towarzystwo posiada dla CEE kilkanaście hektarów gruntów rolnych, gdzie utworzony zostanie ośrodek upraw ekologicznych, który służyć będzie zajęciom praktycznych dla uczniów naszej szkoły w dziedzinach takich jak ekologiczna uprawa warzyw, owoców miękkich, ziół, sadownictwo i szkółkarstwo. W naturalnych warunkach uczniowie będą poznawać praktyczne aspekty hodowli ekologicznej.