Sieć Parków Energii Słonecznej Sp. z o. o.

Sieć Parków Energii Słonecznej od pięciu lat aktywnie działająca na terenie województw Polski Wschodniej spółka zajmująca się technologiami Odnawialnych Źródeł Energii ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich, rozproszonych osiedli i gospodarstw. Zainicjowała i utworzyła 20 klastrów energii, co stanowi jedną czwartą wszystkich klastrów energii w Polsce. W ośrodków szkoleniowym SPES w Błażowej nasi uczniowie będą mogli praktycznie zapoznać się z najnowszymi technologiami OZE stosowanymi na świecie, sposobami magazynowania i urządzeniami ładowania pojazdów elektrycznych (stacje ładowania pojazdów elektrycznych).