RTR-P “Dolina Strugu”

Regionalne Towarzystwo Rolno Przemysłowe „Dolina Strugu” szczyci się ponad 25 letnim doświadczeniem działalności na rzecz lokalnych społeczności Podkarpacia. To organizacja non-profit, działająca na podstawie prawa o stowarzyszeniach, stawiająca sobie za cel aktywizację gospodarczą mieszkańców wsi, w tym promocję społecznościowych form współpracy lokalnej, edukacji, zdrowego trybu życia, opieki społecznej. Wiele przedsięwzięć inicjowanych przez stowarzyszenie miało z różnych względów charakter pionierski, mogąc służyć za przykład innym. Wśród wielu programów realizowanych przez Dolinę Strugu należy zauważyć realizowany w ostatnich 5 latach Szwajcarsko-Polski program współpracy dedykowany dla regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych (o budżecie 14 mln złotych).

Od niedawna prowadzimy szeroko zakrojony program rozproszonej ekstensywnej ekologicznej hodowli bydła mięsnego w południowo-wschodniej Polsce. W prowadzeniu tego programu wspomaga nas Uniwersytet Rzeszowski, w ramach programu „Współpraca” realizowanego przy wsparciu rządowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Naszym programem hodowli krów mięsnych w początkowej fazie ma być objętych 800 gospodarstw rolnych z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Wielu hodowców, którzy podjęli z nami współpracę, przy okazji bieżących szkoleń i warsztatów organizowanych w ramach Programu, zgłaszało potrzebę utworzenia ekologicznej szkoły branżowej, która kształciłaby w systematyczny sposób młodych ludzi, pozwalając im zdobyć atrakcyjny zawód, pozwalający żyć i pracować w nowoczesnych gospodarstwach ekologicznych. W systemie szkolnictwa zawodowego rolników nie ma obecnie szkół, których działalność edukacyjna jest ukierunkowana na rolnictwo ekologiczne i ekstensywny chów bydła ekologicznego.