Nasza Misja

„Razem wędrując ścieżką życia stajemy się ludźmi mądrymi i kochającymi.”

Po 5 latach działania programu CEE wyszkoli 150 absolwentów szkoły branżowej pierwszego stopnia oraz 25 drugiego stopnia.

Planujemy również inne formy kształcenia, w tym kursy zawodowe, studia podyplomowe dla młodych rolników posiadających wykształcenie wyższe w innej dziedzinie. Działania te obejmą 700 uczestników.

Absolwenci wrócą do rodzinnych gospodarstw, wykorzystując nabyte doświadczenia i stosując metody produkcji ekologicznej, będą je prowadzić, mogąc liczyć na współpracę doradczą między innymi, dzięki współpracy z Podkarpacką Grupą Operacyjną Spichlerz Zdrowia. Będą mogli uzyskiwać certyfikaty ekologiczne. Rolnicy ci w swoim środowisku staną się inspirującym i pociągającym przykładem dla innych mieszkańców wsi. W efekcie proces pogłębiającego się ubóstwa, starzenia, wyludniania się i dezagraryzacji wsi, cechujący środowisko wiejskie Podkarpacia zostaje odwrócony.

Oferta edukacyjna Centrum charakteryzuje się kompleksowym podejściem do kształcenia rolników – skupia się nie tylko na samej produkcji rolnej, ale ze względu na specyfikę regionu również na dziedzinach związanych z rolnictwem – marketingu produktów rolnych, organizowaniu sieci sprzedaży, w tym handlu elektronicznym, przetwórstwie, pszczelarstwie itd. Ze względu na niewielką powierzchnię upraw rolnicy powinny zajmować się prowadzoną działalnością w sposób kompleksowy, nie ograniczając swojego działania jedynie do  dostarczania jednego rodzaju półproduktów. Dotychczasowa bliska współpraca z jednostką naukową jaką jest Uniwersytet Rzeszowski gwarantuje wysoki poziom kształcenia i wsparcie doradcze.

Umiejętności wyniesione z naszej szkoły oraz praktyczne doświadczenie zdobyte na praktykach dadzą naszym uczniom konkretny zawód oraz kwalifikacje umożliwiające prowadzenie gospodarstwa ekologicznego, często z ofertą agroturystyczną.