O Szkole

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” prowadzi Branżową Szkołę I Stopnia w Chmielniku, która kształci w zawodzie rolnik. W procesie kształcenia szczególną uwagę poświęcamy zagadnieniom ekologii. Zamierzamy umożliwić kontynuowanie nauki, organizując dwuletnią szkołę II stopnia, a także kursy i warsztaty rolnictwa ekologiczne w ramach kształcenia ustawicznego.

Uczniowie, kursanci i studenci w ramach nauki w Centrum Edukacji Ekologicznej będą poznawać różne aspekty szeroko pojętego nowoczesnego rolnictwa ekologicznego i zdobywać praktyczne umiejętności całego łańcucha wartości produkcji rolnej i hodowli w obiektach prowadzonych przez Dolinę Strugu…

Regionalne Towarzystwo Rolno Przemysłowe „Dolina Strugu” zapewnia uczniom możliwość zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych w oparciu o własne przedsięwzięcia. Ekologiczne rolnictwo by być opłacalnym, zyskownym i racjonalnym wymaga stosowania specjalistycznej wiedzy, metod oraz technik produkcji. Tylko praktyka uczniów w rzeczywistych, działających naszych miejscach praktyk pozwoli im poznać tajniki, bazować na doświadczeniu i wiedzy z różnych dziedzin rolnictwa ekologicznego.

  • Ekologiczna Hodowla Bydła Rasy Galloway w Borówkach

Hodowla oparta o wpełni ekstensywny chów w systemie całorocznego wolnego wypasu. Szkoleniowe stado liczy 30 krów mamek bydła szkockiej mięsnej rasy Galloway. Doświadczenie współpracujących z nami lokalnych rolników prowadzących takiego typu hodowle od wielu już lat pokazuje, że ten rodzaj działalności rolniczej jest bardzo opłacalnym i nie wymagającym dużych nakładów pracy i kapitału sposobem zagospodarowywania użytków zielonych, w tym również nieużytków. Stale rosnący popyt oraz idąca w ślad za tym wysoka i rosnąca cena ekologicznego żywca wołowego rysuje ogromny rynek. W ramach inwestycji w 2019 roku powiększany jest magazyn na pasze wraz z nowym korytarzem paszowym. Ponadto w tym roku przeprowadzamy zapytania ofertowe na zakup oraz kupujemy m.in. ładowarkę teleskopową do belotów i obornika, ciągnik, kosiarkę, zagrabiarkę gwiazdową, belownicę, owijarkę, rozrzutnik do obornika.

  • Ekologiczna Masarnia i Dojrzewalnia Mięsa Wołowego w Błędowej Tyczyńskiej

Szkoleniowy zakład zajmujący się rozbiorem, sezonowaniem i przetwarzaniem wołowiny. W grudniu 2018 roku w zakładzie oddana została nowa linia do rozbioru, dojrzewania i pakowania mięsa oraz system chłodniczy odpowiedzialny za chłodzenie hali rozbiorowej oraz 4 chłodni i jednej mroźni.

  • Ośrodek Upraw Ekologicznych – Chmielnik Pole

Szkoleniowy ośrodek prowadzi uprawy na kilkudziesięciu ha gruntów. Prócz ekologicznych upraw warzyw kładzie nacisk na ekologiczne uprawy krzewów oraz drzew owocowych, ziół oraz ekologiczne uprawy szklarniowe. W ramach rozpoczętej już inwestycji powstają dwa kompleksy tuneli foliowych o łącznej powierzchni ponad 7300m2, w czym 180m2 stanowi ogrzewany pompowany całoroczny tunel ogrzewany do produkcji rozsad oraz upraw poza standardowym sezonem wegetacji. Nawy zblokowanych tuneli mają szerokość 9 metrów i wysokość w szczycie 4,5m. Prócz systemu ogrzewania tunelu całorocznego kompleksy wyposażone są w systemy oświetlenie oraz nawadniania. Początkiem 2019 roku przeprowadzamy kolejny przetarg na zakup specjalistycznych maszyn uprawowych m.in. kombajnów zbioru owoców (malina, porzeczka, jagoda kamczacka), zbioru warzyw (marchew, pietruszka, burak ćwikłowy, seler), redliniarki, precyzyjnego siewnika i innego sprzętu do upraw warzywniczych (pług, brony, glebogryzarka, podkaszarka) oraz sprzętu do upraw szklarniowych (ciągnik ogrodniczy, glebogryzarka, agregaty ręczne).

  • Centrum Pszczelarstwa w Borówkach

Albert Einstein miał kiedyś powiedzieć, że “Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia”. Prócz produkcji miodu, pyłku pszczelego, propolisu i wosku specjalizujemy się w pozyskiwaniu mleczka pszczelego, hodowli matek oraz produkcji odkładów pszczelich.

Ponadto Towarzystwo współpracuje z niezależnymi podmiotami, które zapewnią możliwość prowadzenia praktyk zawodowych dla uczniów, studentów, kursantów CEE:

• Dom Zdrowia w Błażowej,

• Klaster Agroturystyczny Doliny Strugu

• Zakład Ekologicznego Przetwórstwa Owoców i Warzyw z przechowalnią w Błędowej Tyczyńskiej,

• Tradycyjna Piekarnia w Chmielniku,

• Sieć marketingu, dystrybucji I bezpośredniej sprzedaży Chmielnik Zdrój S.A. ,

• Okręgowa Spółdzielnia Telefoniczna w Tyczynie

• Sieć Parków Energii Słonecznej – Błażowa

• Biocert Małopolska Sp. z o.o.

• Centrum Szkoleniowe Klanza (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów)